เครื่องทดสอบแอสฟัลท์

 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.mdprosupply.co.th/

 

 

เครื่องมือทดลองหาคุณภาพของวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Marshall ตามมาตรฐาน ASTM D-1559 เครื่องมือทดสอบวัสดุก่อสร้าง ( Civil Engineering Equipment ) จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับงานทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา ทดสอบงานดิน ทดสอบงานคอนกรีต และทดสอบแอสฟัลท์ หรือยางมะตอย โดยใช้เครื่องเจาะพื้นคอนกรีตและแอสฟัลท์ เพื่อเจาะพื้นคอนกรีตและแอสฟัลท์ (Core Drilling Machine) เพื่อเจาะเก็บตัวอย่างแอสฟัลท์ หรือ คอนกรีต นำมาตรวจหาค่า Compressive Strength มีถังน้ำในตัวเพื่อทดสอบแอสฟัลต์หาคุณภาพของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ที่ใช้เป็นผิวทางหรือพื้นทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด  จำหน่าย และรับซ่อม เครื่องมือทดสอบวิศวกรรมโยธา ( Civil Engineering Equipment ) , เครื่องชั่งน้ำหนัก ( Balance ), ตู้อบความร้อน ( Oven ), โหลดเซลล์ ( Load Cell ),  เครื่องมือวัด, เครื่องมืองานสำรวจ, เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบวิศวกรรมธรณี , อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตามงบประมาณราชการ

 

เครื่องมือทดสอบวัสดุก่อสร้าง งานดิน คอนกรีต แอสฟัลท์

 

ASPHALT CENTRIFUGE EXTRATOR & FILTER PAPER DISCS เครื่องล้างยาง

DIN BOWL (อุปกรณ์ทดสอบความหนืด)

 

HAND COMPACTION SET (ชุดบดอัดตัวอย่างแอสฟัลท์)

MARSHALL COMPACTION MOLDS 4" (แบบใส่ตัวอย่างแอสฟัลท์ติคคอนกรีต)

MARSHALL COMPACTOR 4" AUTOMATIC เครื่องบดอัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

MARSHALL COMPRESSION MACHINE (เครื่องทดสอบ มาร์แชลล์)

SAMPLE EJECTOR (เครื่องดันตัวอย่างออกจากแบบ)

 

SLURRYSEAL CONSISTENCY - CONE AND PLATE (ชุดทดสอบหาความเหนียว)

TRICHLOROETHYLENE (น้ำยาล้างยาง)

 

 
Visitors: 42,923