เครื่องมือทดสอบวัสดุก่อสร้าง

 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.mdprosupply.co.th

 

เครื่องมือทดสอบวัสดุก่อสร้าง งานดิน คอนกรีต แอสฟัลท์

เครื่องทดสอบก่อสร้างถนนใช้สำหรับตรวจสอบและประเมินสภาพถนนที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพงานก่อสร้างทางหลวง พิจารณาถึงรูปแบบโครงสร้างชั้นทาง ภายใต้สภาพจริงที่เกิดขึ้น ชี้วัดถึงอัตราการเสื่อมสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางภายหลังการก่อสร้างหรือบูรณะทางหลวง และชี้วัดความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางภายหลังการก่อสร้างหรือบูรณะทางหลวงแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางประเมินความแข็งแรงและอายุการใช้งานของโครงสร้างชั้นทางภายหลังการก่อสร้างหรือบูรณะทางหลวง

เราเป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ยาวนานมากว่า 20 ปี เครื่องมือทดสอบวัสดุ เครื่องมือทดสอบดินและวัสดุมวลรวมเครื่องมือทดสอบซีเมนต์คอนกรีตแอสฟัลท์ เครื่องมือทดสอบโครงสร้าง เครื่องมือสำรวจและทดสอบทางด้านงานถนน เครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิค

 


 


Visitors: 42,923