ชุดทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนในสนาม

ชุดทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนในสนาม

Field Vane Shear Test

 

    

 

ชุดทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนในสนาม ( Field Vane Shear ) 10 เมตร 30 เมตร

 ยี่ห้อ GEONOR Model H-70 / H-10

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 www.geonor.com 

 


  • ชุดทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนในสนาม ( Field Vane Shear )

  • ชุดทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนในสนาม ( Field Vane Shear )
Visitors: 42,923